SDRUŽENÍ PROVOZOVATELŮ LIDOVÉ TECHNICKÉ ZÁBAVY


Certifikáty


Všechny provozované atrakce jsou vybaveny platným technickým průkazem a každoročně procházejí technickými kontrolami.
Atrakce u nichž to požaduje zákon 71/2000 Sb. jsou vybaveny také inspekčním certifikátem. Uvedené doklady svědčí o důrazu na maximální bezpečnost atrakcí a tím i návštěvníků.

Za samozřejmé pokládáme pojištění - všichni zákazníci jsou při jízdě na všech našich atrakcích pojištěni. Pojištění je uzavřeno s pojišťovnou KOOPERATIVA.

Obsluha všech atrakcí prochází každoročním školením u Technické inspekce SZÚ a na podkladě úspěšných zkoušek se stává držitelem "Osvědčení o školení provozovatele zařízení prostředků lidové zábavy".

inspekční certifikát TUV osvědčení o ąkolení provozovatele smlouva o veřejném provozování hudebních děl potvrzení o registraci sdruľení provozovatelů
pojistka provozně technický průkaz provozní a bezpečnostní předpisy smlouva o sdruľených sluľbách dodávky elektřiny
zpráva o revizi elektrického zařízení

Veškeré certifikační dokumenty na Vaše vyžádání předložíme