SDRUŽENÍ PROVOZOVATELŮ LIDOVÉ TECHNICKÉ ZÁBAVY

Nabídka


Cena vstupného jednotlivých atrakcí zůstává v převážné míře na úrovni cen z roku 1999, ale může být na jednotlivých provozních místech ovlivněna výší poplatků za pronájem prostranství.

S požadavky na obsazení vašich akcí jako například: poutě, hodové slavnosti, vinobraní a jiné oslavy se můžete obracet přímo na vedoucího střediska sdružení LITEZA pana Matěje Nového, telefon 602 702 901 nebo pište na novy@lunaparky.cz.


Výběr atrakcí je každoročně doplňován o novinky a jejich počet je zvyšován. Při objednání uvádějte přibližně rozměr místa v m2 které máte k dispozici.

V případě zájmu Vám rádi zašleme reference týkající se našeho provozu.


Volné termíny


I v roce 2020 SE TĚŠÍME NA VAŠI NÁVŠTĚVU.
Jiří Nový,ved.lunaparku
Lunapark,sdružení LITEZA je od l.ledna roku 2009 sponzorem o.s.BILICULUM-Mikulov,ústavu pro zdravotně postižené děti.Zakoupením vstupenky na jednotlivé naše atrakce se můžete i Vy stát sponzorem postižených dětí tohoto ústavu za což Vám předem úpřímě děkujeme. Děkujeme za vaši návštěvu v roce 2019 a očekáváme vaši hojnou účast i v roce 2020

Ostatní činnost


1)
Naše společnost pro své členy sjednává s pojišťovnami pojištění návštěvníků při jízdě na atrakcích.
2)
Povinné školení provozovatelů a obsluhy atrakcí dle nové Evropské bezpečnostní normy EN 13 814.
3)
Povinné školení řidičů, včetně přezkoušení a potvrzení profesních průkazů, dle nového zákona.
4)
Vyřizuje různé výjimky ze silničního zákona o provozu vozidel na pozemních komunikacích.
5)
Sjednává schůzky se členy 17-ti států Evropské asociace ESU-UFE se sídlem v Bruselu, kde si vyměňují zkušenosti ohledně provozování a výroby atrakcí.
6)
Vydává svým členům nové technické průkazy s emblémem asociace LITEZA, za stávající.
7)
Organizuje každoroční povinné technické prohlídky atrakcí, které provádí technická komise Státního strojírenského ústavu v Brně.

Jako službu a obchodní spolupráci s různými firmami nabízíme:


a)
pronájem volných reklamních ploch na atrakcích a nákladních mot. vozidlech
b)
rozdávání Vašich reklamních předmětů návštěvníkům atrakcí
c)
pronájem atrakcí pro Vaše firemní marketingové akce
d)
pronájem atrakcí filmovým a televizním společnostem pro účely natáčení